تحقیق حقوقی

تحقیق حقوقی

تحقیق حقوقی دارای 80 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 80
حجم 41 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله حقوق

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مقدمه

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان 

دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید

انتقادات اصل قانونی بودن حقوق جزا 

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و مجازات

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی

تخطی مقنن از اصل مزبور

محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و مجازات

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل قبح عقاب بلابیان

مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیر

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر از راه قیاس

قبول تفسیر منطقی یا توضیحی

رویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائی

فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن

اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان

انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان

مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی

اشکال ناشی از تاریخ قانون

اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم

اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساعد

قسمتی از متن :


مقدمه:
در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحقیق حقوقی از download

خرید فایل word تحقیق حقوقی از download

دریافت فایل pdf تحقیق حقوقی از download

دانلود پروژه تحقیق حقوقی از download

خرید پروژه تحقیق حقوقی از download

دانلود فایل تحقیق حقوقی از download

دریافت نمونه سوال تحقیق حقوقی از download

دانلود پروژه تحقیق حقوقی از download

خرید پروژه تحقیق حقوقی از download

دانلود مقاله تحقیق حقوقی از download

دریافت مقاله تحقیق حقوقی از download

خرید فایل تحقیق حقوقی از download

دانلود تحقیق تحقیق حقوقی از download

خرید مقاله تحقیق حقوقی از download

دانلود فایل pdf تحقیق حقوقی از download

دانلود مقاله تحقیق حقوقی از www

خرید پروژه تحقیق حقوقی از www

دانلود فایل تحقیق حقوقی از www

دریافت فایل word تحقیق حقوقی از www

خرید نمونه سوال تحقیق حقوقی از www

دانلود فایل تحقیق حقوقی از www

دریافت فایل word تحقیق حقوقی از www

دانلود فایل word تحقیق حقوقی از www

خرید فایل تحقیق حقوقی از www

دانلود تحقیق تحقیق حقوقی از www

دریافت فایل pdf تحقیق حقوقی از www

دانلود پروژه تحقیق حقوقی از www

خرید کارآموزی تحقیق حقوقی از www

دانلود فایل pdf تحقیق حقوقی از www

دانلود کارآموزی تحقیق حقوقی از www

دانلود مقاله تحقیق حقوقی از pdf

دریافت پروژه تحقیق حقوقی از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق حقوقی از pdf

خرید فایل تحقیق حقوقی از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق حقوقی از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق حقوقی از pdf

دانلود پروژه تحقیق حقوقی از pdf

خرید تحقیق تحقیق حقوقی از pdf

دانلود پروژه تحقیق حقوقی از pdf

دریافت تحقیق تحقیق حقوقی از pdf

خرید فایل تحقیق حقوقی از pdf

دانلود پروژه تحقیق حقوقی از pdf

خرید فایل تحقیق حقوقی از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق حقوقی از pdf

دانلود فایل تحقیق حقوقی از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق حقوقی از word

دریافت فایل تحقیق حقوقی از word

دانلود فایل تحقیق حقوقی از word

خرید نمونه سوال تحقیق حقوقی از word

دانلود تحقیق تحقیق حقوقی از word

دانلود تحقیق تحقیق حقوقی از word

خرید فایل word تحقیق حقوقی از word

دانلود پروژه تحقیق حقوقی از word

دریافت فایل تحقیق حقوقی از word

دانلود پروژه تحقیق حقوقی از word

دانلود پروژه تحقیق حقوقی از word

دانلود فایل تحقیق حقوقی از word

دریافت فایل تحقیق حقوقی از word

دانلود پروژه تحقیق حقوقی از word

دانلود کارآموزی تحقیق حقوقی از word

دریافت تحقیق تحقیق حقوقی از free

دانلود مقاله تحقیق حقوقی از free

دانلود فایل pdf تحقیق حقوقی از free

خرید تحقیق تحقیق حقوقی از free

دانلود پروژه تحقیق حقوقی از free

دریافت کارآموزی تحقیق حقوقی از free

دانلود فایل word تحقیق حقوقی از free

دریافت مقاله تحقیق حقوقی از free

دانلود فایل تحقیق حقوقی از free

دانلود فایل تحقیق حقوقی از free

دریافت فایل pdf تحقیق حقوقی از free

خرید کارآموزی تحقیق حقوقی از free

دانلود کارآموزی تحقیق حقوقی از free

دریافت فایل word تحقیق حقوقی از free

خرید تحقیق تحقیق حقوقی از free


مطالب تصادفی