جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار، کد 0254 بافرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 72
حجم 9629 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه

مدل سازی دیداری

مثلث موفقیت

نقش نماد

تاریخچه UML

نقش فرآیند

توسعه تکرار شونده و افزایشی چیست؟

ابزار RATIONAL ROSE

خلاصه

 

فصل دوم : شروع یک پروژه

تعریف پروژه درست

پیش زمینه ای در مورد دانشگاه فرضی آلفا

ریسک های مسئله ثبت نام در دانشگاه آلفا

خلاصه

 

فصل سوم : رفتار سیستم

بازیگران یا ACTORها

موارد کاربرد

ارتباط های مورد کاربرد

نمودارهای مورد کاربرد

نمودارهای فعالیت

خلاصه

 

فصل چهارم : در جست و جوی کلاس ها

شی چیست؟

حالت ، رفتار و حویت

کلاس چیست؟

کلیشه ها و کلاس ها

پیدا کردن کلاس ها

مستند سازی کلاس ها

بسته ها

اشیا و کلاس ها در مسئله ثبت نام دروس دانشگاه آلفا

نمودار های کلاس

خلاصه

 

فصل پنجم : یافتن تعامل شیاء

محقق سازی مورد کاربرد

مستند سازی سناریوها

چرا دو نموداری مختلف؟

نمودار ترتیب سیستم ثبت نام دروس دانشگاه آلفا

خلاصه

 

فصل ششم: مشخص سازی رابطه ها

نیاز به رابطه ها

وابستگی یا تجمع؟

نام گذاری رابطه ها

نام نقش ها

شاخص های چند تایی

رابطه بازتابی

یافتن رابطه ها

رابطه بسته ها

خلاصه

 

فصل هفتم : اضافه کردن رفتار و ساختار کلاس

معرفی رفتار و ساختار کلاس

ایجاد عملیات کلاس

مستند سازی عملیات کلاس

رابطه ها ئ امضای عملیات

ایجاد صفحات کلاس

مستند سازی صفات کلاس

نمایش صفات و عملیات کلاس

کلاس های همبستگی

خلاصه

 

فصل هشتم : شناسایی وراثت

وراثت

عمومیت دادن (تعمیم)

خاص کردن

درخت های وراثت

وراثت یک گانه در برابر وراثت چندگانه

وراثت در برابر تجمع

خلاصه

 

فصل نهم : تحلیل رفتار شی

مدل سازی رفتار پویا

وضعیت ها

گذارهای وضعیت

وضعییت های خاص

جزئیات گذار وضعیت

جزئیات وضعیت

خلاصه

 

فصل دهم : چک کردن و بررسی مدل

چرا همگن سازی؟

ترکیب کلاس ها

تجزیه کلاس ها

حذف کلاس ها

بررسی سازگاری

بررسی سناریو

ردیابی رویداد

بازبینی مستندات

خلاصه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

خرید فایل word جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

دریافت نمونه سوال جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

دریافت مقاله جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

خرید فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

خرید مقاله جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از download

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

خرید نمونه سوال جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

دانلود فایل word جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

خرید فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

خرید کارآموزی جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از www

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

دریافت پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

دریافت تحقیق جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

خرید نمونه سوال جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

خرید فایل word جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از word

دریافت تحقیق جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free

دریافت کارآموزی جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free

دانلود فایل word جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free

دریافت مقاله جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free

خرید کارآموزی جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار از free


مطالب تصادفی